Idegrupp för intresseföreningar Bergsåker

  

                      SYFTE

Att tillsammans med intresseorganisationer, stödja Bergsåkerstravets

ledning att öka på framdriften till Svensk Travsports

önskvärda läge och målbild.