2019

20190506

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll fört vid månadsmöte med medlemmarna i Bergsåkers Damklubb måndagen den

6 maj 2019  kl. 19.00 i hästägarerummet. 

Mötet inledes av inbjudna gästerna Anna Grafström och Ewa Öhrn från LRF Konsult.

Temat var ”Juridik och Romantik”. Anna inledde informationen om ”framtidsfullmakt”

(fysisk person). Ny lag som trädde ikraft 2017.07.01 och är ett alternativ gentemot god man.

Ewa fortsatte sedan och informerade juridiskt om vad som gäller i samboförhållanden och äktenskap, detta var mycket intressant och många frågor kom upp. 

Efter denna intressanta föreläsning öppnades mötet av ordförande Ingrid Nyman, tillika justeringsman. 

Hon hälsade 33 st medlemmar välkomna. 

Till protokollförare valdes Åsa Törnlund. 

Bitten undrade hur många som vad intresserade att åka till Dannerotravet den 1 juni.

Sekretariatet bjuder på bussresa mm. 

Nästa medlemsmöte den 5 juni sommarfesten startar vi kl 17.00 i hästägarerummet,

Priset är 50:-/person samt medtag vinster till lotteriet. Anmälningslista skickades runt.

Det var många som anmälde sig till våra festfixare Pia & Lena. 

Dam SM Gävletravet 1-2 augusti kostar sammanlagt c:a 2000:-/person. 16 st anmälde sig.

800:- ska betalas före 20 juni till våran kassör. Vi bor på Clarion Winn och hotellrummet

kostar 900:-  per person för två nätter som du betalar på hotellet. Torsdagskväll samlas vi

kl 17.30 i foajén på hotellet för att gemensamt gå till festlokalen och banketten. Fredag efter

frukost kl 10.00 åker vi till travtränarna Oskar Kylin-Blom och Emilia Leo. Därefter lunch

och årsmöte på hotellet. Kl 17.00 åker vi till travet där VIP-avdelning är reserverat för

kvällsbuffé och många travlopp. Efter travet går buss tillbaka till hotellet.

Vi åker tåg från Västra Station, biljetterna betalas på tåget. Inger återkommer om tågtider. 

Hattparaden är den 30 maj. Vi ska täcka upp på tre olika stationer, jury: Pia Å, Lena, Ulli,

Ruth P, Bitten och Annica. Guider: Birgitta Li, Karin N, Katarina och Elisabeth N.

Godisregn: Kertin H och Barbro S.

Bitten undrade om någon känner någon som kan göra ansiktsmålning på barn. 

Tjänstgöringslistor upprättades för: To 16/5 V5, To 23/5 V5 och hattparaden to 30/5

20190401

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll fört vid månadsmöte med medlemmarna i Bergsåkers Damklubb måndagen 1 april 2019 i hästägarerummet. 

Mötet öppnades av ordförande Ingrid Nyman, tillika justeringsman. 

Hon hälsade 32 st medlemmar välkomna. 

Till protokollförare valdes Åsa Törnlund. 

Ann Jonsson har tagit över inköpen till hästägarerummet efter Gudrun Olsson. Anns

mobilnummer är 070-5229032. Kontakta Ann om något saknas eller köp själv och lämna

kvitto till vår kassör Birgitta Lodin. Karin Nordström och Katarina Öckerstedt har skötsel

och inköp av lekrummet och lekparken, meddela till dom om något saknas. 

Ingrid informerade om att damklubben ska arrangera invigningen av Sundsvalls Open Trot.

Många förslag kom upp:

dansuppvisning, ponnytravet kör kuskarna, picknick på innerplan med barn, sälja picknick-

korgar för 4-6 personer, öppna glasskiosken vid lekparken, bjuda in idrottsminister Amanda

Lind, primera skötarna i varje lopp, använda dammen, barnkör, hemglassbilen mm.

Styrelsen ska träffa travbanechefen Jens Berglund den 15 april för information och upplägg. 

 Dam SM på Gävletravet den 1-2 augusti. 12 st medlemmar var intresserade att åka. Inger bokar dubbelrum. Vi kan åka tåg från Västra station. Kostnad, hotell mm meddelas senare. 

Tjänstgöringslistor upprättades för ti 23/4 V64, on 1/5 V75 och on 8/5 V86. 

Trisslotter vann: Britt-Marie, Ingrid och Annelie W. 

Värdinnor till näst möte 6 maj är Pia & Lena.

årsmöte 20190304

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med medlemmar i

BERGSÅKERS DAMKLUBB den 4 mars 2019 kl. 19.00 i hästägarerummet. 

§ 1

Mötet öppnandes av Margareta Ahlinder. Ordinarie ordförande Ingrid Nyman och vice ordförande Ruth Persson var ej närvarande.  

§ 2

Röstlängden upprättades av 28 st. medlemmars närvaro, vilket godkändes av stämman. 

§ 3

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anette Norberg och Birgitta Lindblom samt att jämte ordförande justera protokollet.  

§ 4

Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.  

§ 5

Margareta Ahlinder valdes till mötets ordförande.  

§ 6

Åsa Törnlund valdes till mötets sekreterare. 

§ 7

Dagordningen fastställdes.  

§ 8

Verksamhetsberättelsen tas på senare medlemsmöte då ordinarie ordförande Ingrid Nyman ej var närvarande. 

§ 9

Resultat- och balansräkning gicks igenom samtliga läste själva eftersom vår kassör Birgitta Lodin var bortrest. Årets resultat är – 12.705:- pga mindre försäljning på fiket och lotterier. 

§ 10

Revisionsberättelsen lästes av var och en och lades utan erinran till handlingarna.  

§ 11

Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året godkändes.  

§ 12

Styrelsens förslag till medlemsavgift är oförändrad 100:-/år.  

§ 13

Valberedningen företrätt av Anita Nordell-Boström framlade sitt förslag till styrelse vilket godkändes av årsmötet.

Ledamöter:               Ingrid Nyman ordf. omval 1 år

                                 Åsa Törnlund, omval 2 år

                                 Ruth Persson, 1 år kvar

                                 Birgitta Lodin, 1 år kvar

                                 Margareta Ahlinder, 1 år kvar

                                 Ann-Louise Kallberg, omval 2 år

                                 Inger Rohlertz, omval 2 år 

Suppleanter:             Ulrika Öström, omval 2 år            

                                 Lena Olafsen, 1 år kvar                

                                 Ann Marie Sjölund, 1 år kvar        

                                 Anette Norberg, omval 2 år

Revisorer:                 Britt-Marie Frilén, 1 år kvar

                                 Annica Vallsten, omval 2 år    

 Revisorsuppleanter: Karin Nordström, omval 2 år

                                 Pia Ångström, 1 år kvar          

Valberedning:          Anita Nordell-Boström sammankallande, omval

                                 Elisabeth Norberg, omval

                                 Pia Ångström, omval  

Firmatecknare:

Ordförande Ingrid Nyman och kassör Birgitta Lodin bemyndigas att var för sig utkvittera medel å föreningens bank- och plusgiro samt i övrigt förekommande bankärenden.  

§ 14

Inga motioner hade inkommit till årsmöte 

§ 15

Övrigt:

Inger informerade om att årets studieresa blir den 6-8 september till Umeå och Örnsköldsvik. Vi bor en natt i Umeå och en natt i Örnsköldsvik. Vart vi ska bo, äta och göra håller Inger på att planera nu. Årets dam SM och årsmöte för Sveriges damklubbar är på Gävletravet den 1-3 augusti. Vi planerar att samtliga som åker ska åka tåg från Västra Station ingen platsbiljett krävs utan man betalar med kort på tåget, anmälningslista skickas runt på senare medlemsmöte. Bitten informerade om att sekretariatet bjuder damklubben även i år till Dannerotravet lördagen den 1 juni. Anmälan och vidare information tas på aprils medlemsmöte. Våra festarrangörer Pia Å och Lena O sa att årets sommarfest blir den 5 juni mer information kommer på senare medlemsmöten. 

Tjänstgöringslista upprättades för: on 13/3 lunch, on 20/3 V86, ti 26/3 lunch, on 3/4 V86 och to 11/4 V5?. 

Trisslotter vann: Anette Norberg, Lena Olafsen och Karin Eliasson.

Värdinnor till aprils månadsmöte är Ana Wiström och Lisa Persson.  

§ 16

Mötet avslutades med en härlig smörgåstårta.

 

20190203

MEDLEMSMÖTESPROTOKOLL 

Protokoll fört vid månadsmöte med medlemmarna i Bergsåkers Damklubb 3 februari 2019 i hästägarerummet. 

Mötet öppnades av ordförande Ingrid Nyman, tillika justeringsman. 

Hon hälsade 29 st medlemmar välkomna. 

Till protokollförare valdes Åsa Törnlund. 

Priser till damer som vinner lopp är påfyllda.

Flera måste ställa upp när det är ponnytrav, framförallt personal från ponnyskolan. 

Bakning till lunchtrav behövs ej, den som vill får baka. Vi får meddela på ”chatten” vad som

finns i frysen för lunchtrav. 

Våran ”studieresa” får vi planera på kommande möten, förslag emotses till styrelsen.

Även förslag på olika teman på medlemsmötena. 

Kallelse till årsmötet 4 mars skickades ut, medlemsavgiften 100 kr ska vara betald innan

årsmötet. Eventuella motioner lämnas till Ulli senast 17 februari. 

Ingrid har fått en förfrågan från sekretariatet om damklubben kan vara med och arrangera

Sundsvall Open Trot. Det vore kul, vi funderar ut 3 olika varianter så kom med förslag. 

Tjänstgöringslistor upprättades för on 13/2 V86, sö 17/2 breddlopp, lö 23/2 V75, on 27/2 lunch och on 6/3 lunch. 

Nästa medlemsmöte är årsmötet 4 mars, Värdinnor är Bitten och Karin E.