Tjänstgöringspoäng

Hästägarerummet                                        2 p

Bakning                                                       2 p

Lekrummet eller lekpark                              3 p

Värdinnor vinnarcirkeln                               2 p

Stallbacksguide                                           2 p

Programförsäljning                                      2 p

Värdinna medlemsmöten                            2 p

Värdinna vår- och julfest                             3 p

Infodisk                                                       1 p

Diverse ( andelsförsäljn. mm)                      2 p

Lunchtrav hästägarerummet                       2p

  -  ”  -       bakning                                       1p

Tränarfiket                                                    2p

 

Månadsmötesnärvaro                                  ½p           

 

Styrelsemöte                                                1p

Revisor                                                        5 p/år

Valberedning                                               3 p/år

Researrangör                                               5 p/år

Ansvar och skötsel av lekrummet och lekpark 6 p/år

 

 

 

Vill ni veta hur många poäng ni har ring /maila Rut

070 2346582 / ruth46@live.se