Rätta svar 2019

Para ihop år o bröllopsdag      
           
1 år   Bomull      
5 år   Trä      
8 år   Brons      
10 år   Tenn      
15 år   Kristall      
16 år   Fjäder      
24 år   Sammet      
25 år   Silver      
30 år   Pärl      
35 år   Korall      
36 år   Marmor      
45 år   Safir      
47 år   Kvicksilver      
55 år   Smaragd  
 
     
 
 
70 år   Järn    
         
  Vad betyder dessa slangord    
         
         
1 Pingeldroska   Ambulans    
2 Intelligensattrapp   Dokumentportfölj    
3 Snorbroms   Mustasch    
4 Pedalryttare   cyklist     
5 Fallskärmstennis   Badminton    
6 Snarkofag    säng    
7 Skinkservett   Toalettpapper    
8 Slaggpåse   Sovsäck    
9 Rinkräv   Ishockeyspelare    
10 Mattkamp   brottning    
11 Sladderlunch   kafferep    
12 Djungelkiosk   blomsteraffär    
13 Påtappningsrör   Strupe    
14 Lappcykel    sparkstötting    
15 Kärleksautomobil   Barnvagn    
16 Plåsterkåk    sjukhus    
2 4 3 5    Tectonic        
3 5 1 4            
1 4 2 5              
5 3 1 3            
1 2 4 2            
                   
                   
1 2 3 2 4 3 1 3 4  
4 5 4 5 1 5 2 5 2  
1 2 1 3 4 3 4 1 3  
3 4 5 2 1 2 5 2 4  
1 2 1 3 5 4 1 3 1  
                   
 Sudoki                  
7 9 2 8 4 1 3 5 6  
3 5 6 2 9 7 4 1 8  
1 8 4 6 5 3 2 9 7  
2 6 1 5 7 8 9 3 4  
8 3 9 4 6 2 5 7 1  
5 4 7 1 3 9 6 8 2  
6 1 5 9 8 4 7 2 3  
9 7 8 3 2 6 1 4 5  
4 2 3 7 1 5 8 6 9  
                   
4 3 7 1 9 5 6 2 8  
5 6 2 4 8 3 7 9 1  
9 1 8 7 6 2 5 3 4  
3 2 4 9 5 8 1 6 7  
6 7 9 3 1 4 2 8 5  
1 8 5 2 7 6 9 4 3  
7 4 1 8 2 9 3 5 6  
2 5 3 6 4 1 8 7 9  
8 9 6 5 3 7 4 1 2