Styrelsemöten 2020

Styrelsemöten 2020

17 februari       

21 april

15 juni

17 augusti                

 19 oktober 

16 november                  

Vi träffas i hästägarrummet