Styrelsemöten 2019

Styrelsemöten 2019

18 februari    

25 mars

23 april

17 juni

19 augusti                

 21 oktober 

18 november                  

Vi träffas i hästägarrummet