Dessa har anmält sig på mötet, ev byten kan finnas

Tränarfiket 2021

september      
8 ons 18.27 Birgitta L
16 tors 17.45 Bitten
24 fre 18.20 Ulli
30 tors 17.45 Nilla
       
oktober      
9 lör 18.30 Birgitta N
12 tis 17.45 Birgitta L
19 tis 12.20 Berit
27 ons 18.27 Ulli
       
november      
6 lör 18.30 Birgitta N
11 tors 12.20 Berit
17 ons 18.27 Bitten
23 tis 12.20 Berit
28 sön 13.45 Birgitta N
       
december      
4 lör 14.45 Nilla
9 tor 17.45 Birgitta L
15 ons 18.27 Ulli
22 ons 12.20 Berit
29 ons 12.20 Berit